ARAA.MN

Үйлчилгээний төрөл Та ямар үйлчилгээ хайж байна

Зөв сонголтыг хэрхэн хийх вэ? Дараах зүйлсийг анхаархад илүүдэхгүй

Машин угаалга
Авто машинаа угаалгах хооронд нилээд хугацаанд хүлээх хэрэг гардаг учир тусдаа хүлээлгийн танхимтай газрыг сонгох нь зүйтэй.
Засвар үйлчилгээ
Засвар үйлчилгээ хийлгэхдээ сэлбэг хэрэгслийг нь өөрсдөө гаргаж 100% баталгаа өгдөг газруудаар үйлчлүүлэх хэрэгтэй.
Авто сэлбэг
Гэрээт болон албан ёсны борлуулагчдаас худалдаж авах нь таны болон танай гэр бүлийн аюулгүй байдлын баталгаа болно.