АВТОМАШИНЫ ДУГУЙГ ХЭРХЭН СОНГОХ ВЭ?

Орчин үед ихэнхдээ дотор хаймаргүй дугуйнууд ашиглагдах болсон боловч хаймартай дугуй бас үйлдвэрлэгдсээр л байна. Дотор хаймаргүй дугуй бол илүү хөнгөхөн төдийгүй инерци багатай тул машины тогтвор болон жолоодлогыг сайжруулдаг.

Дугуйны гадаргууд байх тэмдэглэгээг сайн мэддэг байх ёстой. Тухайлбал, 17570 R13 80S гэдэг тэмдэглээний эхний гурван тоо нь дугуйн өргөний харьцангуй хэмжээг заадаг энэ тохиолдолд 175мм байна гэсэн үг. Зураасны ар талын хоёр оронтой тоо бол дугуйн өндрийн хэмжээг өргөнд нь харьцуулсан хувь хэмжээг буюу өндөр намын индексийг харуулдаг. R үсэг бол дугуй нь радиаль гэдгийг хэлж байна. 13 гэдэг тоо нь дугуйн суух диаметрийг дьюмээр илэрхийлсэн хэмжээ болно. 80 гэдэг тоо нь ачаа даах индекс бөгөөд энэ тохиолдолд 450 кг байна. S үсэг нь дээд хурдны хэмжээ, энэ тохиолдолд 180 кмц байна. Хэрэв өндөр намын индекс байхгүй байгаа бол дугуйн биеийн өндөр өргөнтэйгөө харьцах нь 80-82% байна. Илүү хүчирхэг дугуйнууд бол REINEORCED гэсэн тэмдэгтэй байдаг. Тэд нь илүү хатуу бөгөөд дотоод даралтыг даах чадвартай  юм.  Эднийг ерийн машинд ашиглаж бас болно. Хөнгөн ачааны тэргэнд зориулсан илүү их хүч нэмэгдүүлсэн дугуйн хэмжээний тэмдэглэгээний ард худалдааны тээвэр гэсэн “С” тэмдэгтэй байдаг. Түүнээс гадна тийм дугуйнуудад дан болон давхар үедээ ачаа даацыг заах бутархай индекс нь байдаг. Эдгээр нь 3.0-5,5 кгскв.м дотоод даралттай байхаар тооцсон байна. Ийм дугуйг тэмдэглэх жишээ:   165R14С  9391N гэх мэт. Бүрэн хөтлөгчтэй, газар сайгүй явагч машинд зориулсан дугуй тусгай хэмжээгээр ялгарахаас гадна бас шороон замаар явахад зууралтыг нэмэгдүүлж өгдөг салбарласан бүрээс хээтэй байна. Тэдний ихэнх нь M+S гэсэн цас болон шаврын тэмдэгтэй. Е үсэг нэмэгдсэн бол тийм дугуйнд хадаас бэхэлж болно гэсэн үг.Энэ бүхнээс гадна бас дугуйн дээр түүний даах хамгийн дээд ачаалал болон дээд даралтыг тэмдэглэж өгсөн байдаг.Одоо үед автомашинд зориулсан 60, 55, 50, 45, 40, 35 гэсэн индекстэй, 13, 14, 15, 16, 17 ба 18 бүр 22, 24 хүртэл дьюмийн дугуйны суултын диаметртэй дугуйнуудыг үйлдвэрлэдэг болсон бөгөөд эдгээр нь зөвхөн дотор хаймаргүй бөгөөд хурдны машин ба сайн замд зориулагдсан юм. Бүх улиралд зориулагдсан дугуйнаас гадна өвлийн дугуйн олон төрөл, тэр ч бүү хэл шавартай үед ашиглах зөвхөн намрын дугуйг ч гаргах болов. Жинхэнэ өвлийн дугуй нь хальтиргаатай замд хадаастай дугуйнаас нэг их дутахгүй бөгөөд ийм дугуй төрөлд GOOD YEAR ULTRA GRIP 3; MICHELIN XM + S 100 зэрэг орно.Дугуйны диск |овууд сүүлийн үед ихэнхдээ хөнгөн хайлшаар хийгдсэн байх болсон. Ган төмөр нь зэвэрдэг муу талтай. Хөнгөн хайлшин диск нь ган төмөр дискийг бодвол нэгээс нэг хагас дахин хөнгөн боловч үнэ нь бараг ийм дахин өндөр байдаг.

Дискийг сонгон авахдаа гоё ганганыг нь гол болголгүй дугуйн суултын хэмжээг нь гол болговол зохино. Машиндаа тохирсон хэмжээний дискийг сонгохгүй бол тоормосны механизмын хэвийн ажиллагаагаа алдагдаж ч болно.

Авто машины дугуйн худалдаа