Гал хамгаалагч тайлбар / gal hamgaalagch tailbar

АВТОМАШИНЫ ГАЛ ХАМГААЛАГЧ:
Автомашины гал хамгаалагч нь цахилгааны хэлхээнд богино холболт үүсч, хэт их гүйдлийн улмаас болж цахилгааны утас шатах аюулаас хамгаалах зориулалттай юм. Цахилгаан хэлхээний ачаалал хэтэрхий ихэссэн, богино холбоо үүссэн үед хэрэглэгчдийг гэмтлээс хамгаалахын тулд хэлхээг, автоматаар тасалдаг хэрэгслийг гал хамгаалагч гэнэ.
Үүрэг: 
Гал хамгаалагч 2 үүрэг гүйцэтгэнэ. Идэвхгүй хэлбэрт гал хамгаалагч хэт халах, удаан ашиглагдах зэрэгт чанар нь муудахгүйгээр хэвийн ачааллын гүйдлийг дамжуулах ёстой.
А. Хэт ачааллаас үүсэх хэт гүйдэл: Энэ нөхцөлд гүйдэл тогтвортой өссөөр эцэст нь элемент хайлна.
Б. Богино холболт буюу гэмтлийн улмаас үүсэх хэт гүйдэл: Гэмтлийн өндөр гүйдэл элементийн температурыг маш богино хугацаанд өсгөснөөр элемент хайлах тохиолдолд энэ нөхцөл үүсдэг. Гал хамгаалагч бөглөө юм уу хонгио хэлбэртэй байж болно.

 1. TOWING – ЧИРГҮҮЛИЙН ТЭЖЭЭЛ
 2. MIR HTR – ТОЛЬНИЙ ХАЛААЧ
 3. RR HTR – ХОЙД ПААР
 4. HAZ•TURN – АВААРЫН ГЭРЭЛ
 5. ALT-S – ЖАНАМ
 6. FR FOG – УРД НЭМЭЛТ ГЭРЭЛ
 7. HEAD CLNER – ИХЭ ГЭРЛИЙН ЦЭВЭРЛЭГЧ
 8. PANEL – ХЯНАХ САМБАРЫН ГЭРЭЛ
 9. TAIL- ПОДВАР ГЭРЭЛ
 10. BAT – БАТЕРЕЙН БАЙНГИЙН ТЭЖЭЭ
 11. AMP – ХӨГЖМИЙН ӨСГӨГЧНИЙ ТЭЖЭЭЛ
 12. ETCS – ЦАХИЛГААН ХОЛИМОГ ХААЛТ
 13. HORN – СИГНАЛ
 14. HEAD RH-LWR – ОЙРЫН БАРУУН ГЭРЭЛ
 15. HEAD LH-LWR – ОЙРЫН ЗҮҮН ГЭРЭЛ
 16. HEAD RH-UPR – ХОЛЫН БАРУУН ГЭРЭЛ
 17. HEAD LH-UPR – ХОЛЫН ЗҮҮН ГЭРЭЛ
 18. GLOW– ХАЛААГЧ
 19. ST – СТАРТЕР
 20. AHC – МАШИН ӨРГӨГЧ
 21. ABS – ЭСРЭГ ЦООЖЛОХ ТООРМОС СИСТЕМ
 22. FUEL PUMP – ТҮЛШНИЙ НАСОС
 23. DEFOG – ХОЙД ЦОНХНЫ ЦАНА АРИЛГАГЧ
 24. AM – БАТЕРЕЙН ТЭЖЭЭЛ
 25. ACC – “ACC” БАЙРЛАЛД ЕРӨНХИЙ ТЭЖЭЭЛ
 26. CIG – ТАМХИ АСААГУУР
 27. PWR OUTLET – НЭМЭЛТ ТАМХИ АСААГУУР
 28. OBD•2 – КОМПЬЮТЕР ОНОШЛОГООНЫ ЗАЛГУУР
 29. STOP – ТООРМОСНЫ ГЭРЭЛ
 30. A/C – ЭЙРКОНДЕЙШН
 31. DBL LOCK – ДИФФРЕНЦИАЛЬ ЦООЖЛОГЧ
 32. GAUGE – ЕРӨНХИЙ
 33. EFI – ТҮЛШНИЙ СИСТЕМ
 34. RR WIPER – ХОЙД ШИЛ АРЧИГЧ
 35. SUN ROOF – ДЭЭД САЛХИВЧ
 36. DOOR – ХААЛГА
 37. LH SEAT- ЗҮҮН СУУДАЛ
 38. P/W (RL) – БАРУУН УРД ШИЛ ӨРГӨГЧ
 39. P/W (FL) – ЗҮҮН УРД ШИЛ ӨРГӨГЧ
 40. VGRS – ШАРВАЛТЫН ЭСРЭГ СИСТЕМ
 41. DOME – ЗААЛНЫ ГЭРЭЛ
 42. RADIO – ХӨГЖИМ
 43. WASHER – ШИЛ ЦЭВЭРЛЭГЧ
 44. ECU-B – КОМПЬЮТЕРИЙН ТЭЖЭЭЛ
 45. P/W (FR) – ЗҮҮН ХОЙД ШИЛ ӨРГӨГЧ
 46. P/W (RR) – БАРУУН ХОЙД ШИЛ ӨРГӨГЧ
 47. SECURITY – ХАМГААЛАЛТ
 48. IGN – ON БАЙРЛАЛ ДАХЬ ЕРӨНХИЙ ТЭЖЭЭЛ
 49. SEАТ HTR – СУУДАЛ ХАЛААГЧ
 50. ECU.IG – КОМПЬЮТЕРИЙН ТЭЖЭЭЛ
 51. WIPER – ШИЛ АРЧИГЧ
 52. RH SEAT – БАРУУН СУУДАЛ
 53. RR A/C – ХОЙД ЭЙРКОНДЕЙШН
 54. TIL&TEL – ЖОЛООНЫ ХҮРДНИЙ УДИРДЛАГА
 55. FUN– СЭНС