РУЛИЙН ДЭЭД ГОЛ ГЭМТВЭЛ ЯАДАГ ВЭ?

ТА МАНАЙ auction.araa.mn сайтруу орж худалдан авалт хийх гэж буй машиныхаа өмнөх түүх эвдрэл гэмтэл зэрэг баталгаат мэдээллийг лавлана уу.

Рулийн дээд гол нь урт хуй бөгөөд хуй дотроо рулийн голыг агуулдаг. Тэр нь рулийг рулийн аппараттай эсвэл рулийн хөндлөн голтой холбодог. Рулийн дээд гол дотор мөн рулийн нэмэлт төхөөрөмжүүд багтдаг.

Гэмтлийн шинж тэмдэг:

  • Руль холхиотой болдог
  • Эргэх үед таагүй чимээ рулийн дотроос гардаг.

Рулийн дээд голтой холбоотой засвар зөвлөгөө:

Руль дотор чичирхийлэл мэдрэгдэх нь ихэвчлэн машины урд хэсэгт асуудал үүссэнээс болдог. Жолоодох явцад чичирхийлэл байх нь дугуйны баланстай холбоотой асуудал байдаг. Тоормозлох үед мэдэгдэж байгаа бол тоормосны пиланзны асуудлыг илтгэдэг.

Хэрэв дээд рулийн доторх эд анги эвдэрсэн бол бараг бүх тохиолдолд дээд голийг бүхэлд нь солихгүйгээр тухайн эд ангийг сольж болно.

Хулгай юм уу ослын гэмтэл л ерөнхийдөө рулийн дээд голийг солих шалтгаан болдог.