РУЛИЙН ХӨНДЛӨН ГОЛЫН ГАРМОШИК РЕЗИНИЙ ҮҮРЭГ

ТА МАНАЙ auction.araa.mn сайтруу орж худалдан авалт хийх гэж буй машиныхаа өмнөх түүх эвдрэл гэмтэл зэрэг баталгаат мэдээллийг лавлана уу. 

Рулын хөндлөн голын гармошк нь сунамтгай резин бөгөөд хөндлөн гол, рулийн араа (pinion), шарнер хооронд битүүмжлэл үүсгэдэг. Хөндлөн голын 2 төгсгөлд нэг, нэг ширхэг байдаг.

Рулийн хөндлөн голын гармошк муудсан эсвэл гэмтсэний шинж тэмдгүүд

  • Гармошк резин цуурах, хагарах
  • Гармошкнаас тос шүүрэx

Холбоотой засварын зөвлөгөө

Гэмтсэн гармошк резинээс болж хөндлөн голыг бохирдуулах, хог хаягдал орохоос сэргийлж солих хэрэгтэй.

Гармошк резинийг сольсны дараа тэнхлэг тохиргоо хийлгэх хэрэгтэй.

Эх сурвалж: cardoctormn