СОРОХ ХООЛОЙН ЖИЙРЭГ МУУДВАЛ ЯАДАГ ВЭ?

ТА МАНАЙ auction.araa.mn сайтруу орж худалдан авалт хийх гэж буй машиныхаа өмнөх түүх эвдрэл гэмтэл зэрэг баталгаат мэдээллийг лавлана уу. 

Сорох хоолойн жийрэг сорох хоолой болон цилиндрийн толгой хооронд тусгаарлах үүрэгтэй.

Элэгдсэн эсвэл гэмтсэний шинж тэмдгүүд

  • Хөргөлтийн шингэн эсвэл хөдөлгүүрийн тос алдах
  • Хөдөлгүүрийн анхааруулах тэмдэг асах
  • Нормальдахад тогтворгүй байх

Холбоотой засварын зөвлөгөө

Жинг бууруулахын тулд сүүлийн машины сорох хоолойн жийрэг нягтруулсан хуванцраар хийх болсон.

Ихэнх жийрэгний хувьд гэмтсэн жийргийг сольсноор засах боломжтой.

Зарим тээврийн хэрэгслийн хувьд дээд болон доод сорох хоолойн жийрэгтэй байдаг. Доод жийрэгнээс голдуу шингэн алддаг.