ТҮГЭЭГҮҮРИЙН БУУ ХЭРХЭН АЖИЛЛАДАГ ВЭ?

ТА МАНАЙ auction.araa.mn сайтруу орж худалдан авалт хийх гэж буй машиныхаа өмнөх түүх эвдрэл гэмтэл зэрэг баталгаат мэдээллийг лавлана уу. 

Өдөр бүр хардаг, ашигладаг зүйлийхээ талаар бид хэр сайн мэдлэгтэй вэ? энгийн хийцтэй атлаа ухаалаг ажиллагаатай түүний талаар илүү дэлгэрүүлж сонирхож үзье.

  1. Бууны базуур (1)-ыг атгахад клапангийн (3) ажиллагааг хөшүүргийн (2) туслалцаатай чөлөөлж бак руу шатахууныг шахаж эхэлнэ. Харин (4) болон (5) нь агаарын даралтаар шатахуун таслах ажиллагаатай хөшүүрэг юм.
  2. (6) бол буугаар дамжих шатахууныг шүүгч юм. Шүүгч нь аюулгүйн хэрэгсэл (7)-д байгаа даралт, (6)-аас ирж байгаа даралтын зөрүүг мэдэрч, бакнаас ирж байгаа даралт ихэссэн үед (7)-оор дамжуулж шатахууныг хаадаг.
  3. (8) болох жижигхэн нүхээр агаар дамжих зориулалттай. Шатахуун цэнэглэх үед агаар хоолойгоор дамжиж дээш вентури эффектын зарчмаар шүүгддэг.
  4. Бак шатахуунаар дүүрсэн үед хоолойгоор агаар дамжихаа больж сийрэгжсэн агаар (9) дугаартай клапанг ажиллуулдаг.
  5. Клапаны түлхэлтээр (4) дугаар хөшигдөж шатахуун өгөлтийг зогсоодог.