УУЛЗВАР ДЭЭР БУЦАЖ ЭРГЭХ №307

ТА МАНАЙ auction.araa.mn сайтруу орж худалдан авалт хийх гэж буй машиныхаа өмнөх түүх эвдрэл гэмтэл зэрэг баталгаат мэдээллийг лавлана уу. 

Уулзварт буцаж эргэхдээ зарим жолооч нар багтаж эргэхгүй байгаа харагддаг. Хөндлөнгөөс харах юм бол багтахаар харагдаад байдаг. Ихэнх авто машинууд 11 метрийн өргөнд чөлөөтэй эргэхээр. Анзаараад байхад багтаж эргэхгүй байгаа жолооч нар голдуу жолоогоо эргүүлээгүй зогсож байдаг.

Ингэснээр ногоон гэрэл асах үед хөдлөнгөө жолоогоо эргүүлж эхлэхэд машин аль хэдийн тойргийн хагасыг их тойргоор туулсан байдаг ба сүүлд тултал эргүүлсэн ч багтахгүй болдог юм.

Нөгөө талаар нарны зам мэтийн дундаа хашлагатай газар буцаж эргэхдээ тойрон гарах гэж байгаа хашлагын ирмэгийг  хойд дугуйнаас өнгөрөөсөн байх. Хойд дугуй хашлагын төгсгөлөөс өнгөрөөгүй байвал буцаж эргэх үед хашлага дээгүүр хойд дугуй давах, өндөр хашлагатай бол доод хэсгээр тулж мордон машинаа хонхойлгож гэмтээх аюултай.

1. Тиймээс улаан гэрэл дээр зогсож байхдаа юм уу машин өнгөрөөх гээд хүлээж байх үед жолоогоо тултал эргүүлсэн байх хэрэгтэй.

2. Зохицуулдаггүй уулзварт шууд эргэхээр бол аль болох маш хурдан жолоогоо тултал эргүүлэх хэрэгтэй. Хэрвээ таны машины тэнхлэг тохиргоо болон дугуйн хий хэвийн байвал буцаж эргэж дуусах үедээ жолоогоо жаахан сулруулбал руль аяндаа өөрөө буцаж эргэн авто машин тэгширч байвал тэнхлэгийн тохиргоо хэвийн гэсэн үг. Хэрвээ буцахгүй заавал гараараа буцаан эргүүлж байвал тэнхлэгийг бүхэлд нь тохируулах болсон байна гэсэн үг. Дээр нь бас өндгөн тулгуурууд элэгдэж дугуйн байрлал өөрчлөгдсөн байж болох юм.

3. Зохицуулдаггүй уулзварт эргэхээр бол өөдөөс ирж байгаа автомашиныг өнгөрөөж байж, эсвэл гэрэл дохиогоороо дохиж байгаад эргэвэл сандрахгүй, тайван эргэхэд тус болно.

4. Өвлийн нөхцөлд хойд хөтлөгчтэй автомашинаар эргэж байгаа нөхцөлд хаазаа тултал нь гишгэж болохгүйг анхаарах хэрэгтэй ингэсэн тохиолдолд автомашин бөгсөө шидэж таны автомашины удирдлага алдагдах аюултай юм. Мөн өгсүүр замын эргэлт зэрэгт мөс тогтдог тул  хойшоо хүч алдаж арын машинаа мөргөх аюултай тиймээс нам хаазтайгаар машинаа тогтоож байгаад хөдөлгөөнөө үргэлжлүүлбэл зохилтой. Эсрэгээр та хойно нь яваа бол урдах автомашинаас зайгаа барьж зогсоорой.

5. Хойноо хөтлөгчтэй автомашинаар өвлийн нөхцөлд гүйцэж түрүүлэх үйлдэл хийхдээ огцом хааз өгч мөн огцом руль мушгих тун аюултай. Энэ нь таны автомашин шарвах улмаар жолоодлого алдагдаж бусдын болоод өөрийн эд хөрөнгөнд хохирол учрах аюултай. Тиймээс та гүйцэж түрүүлэх үйлдэл хийхдээ яаралгүй тайвнаар боломжит нөхцөлийг хүлээнэ үү.

Эх сурвалж : cardoctormn