Залгах:77400195

Хивс цэвэрлэгээ

Хивсний цардуул гэмтээхгүй шалба норгохгүй.
Гэрт нь болон өөрийн байрандаа авч цэвэрлэнэ.
Хэдхэн минутын дотор танай хивсний хир болон бүх толбо арилсан байх бөгөөд
үс ба өнгө нь сэргэж хачиг нян бактер устах болно.

Залгах:77400195