Шинэ жилийг гуравдугаар сарын 01-нд тэмдэглэдэг байжээ