Ард даатгал - Hosted By

Одоогоор үнэлгээгүй
0
Сэтгэгдэл бичих Үзсэн 552

Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал:

Даатгалын зүйл:

  • Жолооч нь замын хөдөлгөөнд оролцох үедээ бусдын амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгийн өмнө хүлээх хариуцлага

Даатгагч даатгалын зүйлийг ямар эрсдэлээс даатгах вэ?

  • Жолооч нь автотээврийн хэрэгслээр замын хөдөлгөөнд оролцох үедээ бусдын амь насанд учруулсан хохирол.
  • Жолооч нь автотээврийн хэрэгслээр замын хөдөлгөөнд оролцох үедээ бусдын эрүүл мэндэд учруулсан хохирол.
  • Жолооч нь автотээврийн хэрэгслээр замын хөдөлгөөнд оролцох үедээ бусдын эд хөрөнгөд учруулсан хохирол.
Даатгалын үнэлгээ:
  • Даатгалын үнэлгээний хэмжээ, даатгалын суурь хураамж нь жолоочийн даатгалын тухай хуульд заасны дагуу дараах хэмжээтэй байна.
Даатгалын хураамжийн хэмжээ
  • Даатгалын хураамжийн хэмжээг тогтоохдоо даатгалын суурь хураамжийн хэмжээг жолоочийн даатгалын тухай хуулийн 11.1-д заасан итгэлцүүрээр нэмэгдүүлж буюу хорогдуулж тооцно.

Тээврийн хэрэгслийн даатгал:

Тээврийн хэрэгслийн даатгалд хэн даатгуулах боломжтой вэ?

  • Тээврийн хэрэгсэл эзэмшдэг жолооч бүр даатгуулах боломжтой.

Авто тээврийн хэрэгслийн даатгалд ямар  төрлийн тээврийн хэрэгсэл даатгуулж болох вэ?

  • B, C, Д  ангиллын тээврийн хэрэгсэл
  • Зөвшөөрөгдсөн нэмэлт тоноглол
Даатгалын үнэлгээ
  • Авто тээврийн хэрэгслийн даатгалын үнэлгээг зах зээлийн үнийн жишгийг харгалзан даатгуулагч, даатгагч харилцан тохиролцоно.

Үнэлгээ хийж, сэтгэгдлээ бичнэ үү

Your email is safe with us.

Та энэ үйлчилгээний газрыг үнэлнэ үү:

Claim listing: Ард даатгал

Reply to Message

НэвтрэхAraa.mn

Account details will be confirmed via email.

Reset Your Password