Ард даатгал - Hosted By

0
Сэтгэгдэл бичих Үзсэн 107

Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал:

Даатгалын зүйл:

  • Жолооч нь замын хөдөлгөөнд оролцох үедээ бусдын амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгийн өмнө хүлээх хариуцлага

Даатгагч даатгалын зүйлийг ямар эрсдэлээс даатгах вэ?

  • Жолооч нь автотээврийн хэрэгслээр замын хөдөлгөөнд оролцох үедээ бусдын амь насанд учруулсан хохирол.
  • Жолооч нь автотээврийн хэрэгслээр замын хөдөлгөөнд оролцох үедээ бусдын эрүүл мэндэд учруулсан хохирол.
  • Жолооч нь автотээврийн хэрэгслээр замын хөдөлгөөнд оролцох үедээ бусдын эд хөрөнгөд учруулсан хохирол.
Даатгалын үнэлгээ:
  • Даатгалын үнэлгээний хэмжээ, даатгалын суурь хураамж нь жолоочийн даатгалын тухай хуульд заасны дагуу дараах хэмжээтэй байна.
Даатгалын хураамжийн хэмжээ
  • Даатгалын хураамжийн хэмжээг тогтоохдоо даатгалын суурь хураамжийн хэмжээг жолоочийн даатгалын тухай хуулийн 11.1-д заасан итгэлцүүрээр нэмэгдүүлж буюу хорогдуулж тооцно.

Тээврийн хэрэгслийн даатгал:

Тээврийн хэрэгслийн даатгалд хэн даатгуулах боломжтой вэ?

  • Тээврийн хэрэгсэл эзэмшдэг жолооч бүр даатгуулах боломжтой.

Авто тээврийн хэрэгслийн даатгалд ямар  төрлийн тээврийн хэрэгсэл даатгуулж болох вэ?

  • B, C, Д  ангиллын тээврийн хэрэгсэл
  • Зөвшөөрөгдсөн нэмэлт тоноглол
Даатгалын үнэлгээ
  • Авто тээврийн хэрэгслийн даатгалын үнэлгээг зах зээлийн үнийн жишгийг харгалзан даатгуулагч, даатгагч харилцан тохиролцоно.

Tags

Үнэлгээ хийж, сэтгэгдлээ бичнэ үү

Your email is safe with us.

Book a Reservation:

Persons:

Weather in City :

Hosted by :

Ажлын цаг :

Now Closed UTC + 9

Get in Touch :

Claim listing: Ард даатгал

Reply to Message

НэвтрэхAraa.mn

For faster login or register use your social account.

[fbl_login_button redirect="" hide_if_logged="" size="large" type="continue_with" show_face="true"]
or

Account details will be confirmed via email.

Reset Your Password