Tag: ДУУДЛАГЫН КОМПЬЮТЕР ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭ

  • ТАНЫ КОМПЬЮТЕРТ АСУУДАЛ ТУЛГАРСАН УУ?

    ⭐⭐⭐  Өнөө үед хүн бүрийн өдөр тутмын хэрэглээ болсон компьютерт янз бүрийн эвдрэл, гэмтэл үүсэн, компьютер засвар хийхэд хүндрэлтэй байна. Учир нь сүүлийн үеийн компьютерүүд нь маш өндөр технологиор бүтээгдэн үйлдвэрлэгдэж, түүний эвдрэлийг оношлож, засварлахад төвөгтэй болсон. ⭐⭐⭐  Компьютерийн гэмтлийг програм хангамжийн гэмтэл болон техник хангамжийн гэмтэл гэж ангилдаг. Үүнээс хамгийн өргөн тохиолддог гэмтэл нь програм хангамжийн гэмтэл…