Зээлийн хүүгээ хэрхэн бодох вэ?

Та авто машин баьцаалсан зээл авахаар төлөвлөж байна уу? Зээл авахад хамгийн гол анхаарах ёстой зүйл маань зээлийн хүү байдаг. Тэгэхээр та хамгийн түрүүнд зээлийн ерийн хүү болон зээлийн нийлмэл хүүгийн ялгааг мэдэх хэрэгтэй.
-Тэгэхээр ердийн зээлийн хүү гэдэг маань үндсэн дүнгээс тооцсон хүүгийн хэмжээ.
-Харин нийлмэл зээлийн хүү гэдэг нь үндсэн дүн болон өмнөх хугацаанд бодогдсон хүүгийн нийлбэр дүнгээс тооцсон хүүгийн хэмжээ.

Одоо та дараах зүйлсийг мэдхэд л өөрөө зээлийн хүүгээ бодож чаддаг болно.
Ердийн хүүг жил бүр үндсэн дүнгээс ижил хэмжээгээр боддог бол нийлмэл хүүг үндсэн дүн, өмнөх хугацаанд бодогдсон хүүгийн дүнгийн нийлбэрээс бодно.

Тэгэхээр нийлмэл хүүг дараах томъёогоор бодно:

хүү бодох web1

Харин нийлмэл хүүг:

хүү бодох web2

Та Улаанбаатар хот дахь хамгийн найдвартай, түргэн шуурхай үйлчилгээтэй авто ломбард болон ББСБ-н дэлгэрэнгүй мэдээллүүдийг araa.mn-с аваарай. Танд хэрэгтэй авто машинтай холбоотой бүхий л мэдээлэл нэг дор…