Category: Приус засвар

  • Хагарсан гуперны өчил

    Их хотын минь нийслэл Улаанбаатар…2018 оны эцэст гаргасан судалгаагаар Улсын хэмжээнд нийт 958,560 тээврийн хэрэгсэл байгаагаас 536,171 нь Улаанбаатар хотод, 422,389 нь орон нутагт бүртгэлтэй байжээ. Өдөрт дунджаар Нийслэлд бүртгэлтэй 350,000 тээврийн хэрэгсэл, орон нутагт бүртгэлтэй 90,000 гаруй тээврийн хэрэгсэл Улаанбаатар хотод зорчдог гэсэн тойм тоо байдаг. Үүнээс үзвэл өдөр бүр Улаанбаатар хотод дунджаар 440,000…